Početna Tvrtka Emporium

Tvrtka Emporium

 

 

EMPORIUM d.o.o. za trgovinu i usluge
Skraćeni naziv:
EMPORIUM d.o.o.
Sjedište i adresa: Zagreb, Nike Grškovića 48
Osnovna djelatnost: Trgovina na veliko                       

Matični broj:  3758079
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta (MBS):  080105175
OIB: 46216990214

Temeljni kapital: 100 000,00 kn uplaćen u cijelosti
Godina osnivanja: 1991.

Račun broj:  
2484008-1100449056
kod Raiffeisenbank Austria
Petrinjska 59, Zagreb

Devizni račun broj: 2100003249
SWIFT: RZBHHR2X
IBAN: HR1624840081100449056

E-mail: [email protected], [email protected]
Web adresa:  www.emporium.hr
Tel: 01/ 6254 600
Fax:  01/ 6254 610

 

Poslovna jedinica: "EMPORIUM - Odra"

Velika cesta 97
10020 Zagreb (Odra)

Osobe ovlaštene za zastupanje / osnivači - članovi društva:

Nikolaj Pečnik
Funkcija: direktor - član društva
Ovlaštenje: zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Mirjana Pečnik
Funkcija: direktor - član društva
Ovlaštenje: zastupa društvo pojedinačno i samostalno