Početna Blog K's kids trokut za učenje

K's kids trokut za učenje

Datum objave: 12.01.2013

Svaka K's Kids igračka dizajnirana je kako bi poticala zdravi razvoj djeteta. Da bi roditelji razumjeli prednosti naših igračaka za djecu, K's Kids je razvio "Trokut za učenje", koji sažima sve što dijete treba prilikom svog fizičkog, mentalnog i društvenog razvoja.

Naš trokut za učenje pruža roditeljima lako razumljive smjernice o tome kakve vještine dijete razvija igrajući se svakom igračkom. U 9 koraka koja predstavljaju detaljnija razvojna područja, objasnili smo roditeljima pojedinosti o svakoj od razvojnih prednosti (fizičkih, mentalnih, socijalnih).

1. OSJETILA - Temeljna osjetila vida, okusa, sluha, mirisa i osjećaja potiču dječju znatiželju i aktiviraju djetetov um da otkriva stvari u svom svijetu. Igračke s jakim podražajima u ovoj kategoriji su izrazito važni u ranim fazama razvoja djeteta.

2. FINA MOTORIKA - Fine motoričke vještine su manji pokreti, kao što je hvatanje stvari između palca i prsta, ili korištenje usana i jezika kako bi se okusile ili osjetile razne stvari.

3. GRUBA MOTORIKA - Grube motoričke vještine su veći pokreti koji uključuju ruke, noge i mišiće cijelog tijela. Za razvoj grube motorike pogodne su igračke koje potiču na puzanje, udaranje, trčanje i skakanje.

4. LOGIČKA INTELIGENCIJA - Logička inteligencija je sposobnost povezivanja dijelova informacija. Igračke poput slagalica ili kocki za slaganje pomažu u razvijanju dječje logične inteligencije sortiranjem, konceptualizacijom, rasuđivanjem i rješavanjem problema.

5. UMJETNIČKA INTELIGENCIJAUmjetnička inteligencija je sposobnost učenja o bojama, oblicima, crtanju linija, doživljaju muzike i ritma te razumijevanju proporcija i perspektive.

6. JEZIČNA INTELIGENCIJA - Jezična inteligencija je sposobnost korištenja zvuka i govora u izražavanju i razumijevanju drugih ljudi prilikom odrastanja. Lingvističku inteligenciju razvijaju igračke koje potiču razumijevanje riječi, zvukova i ritma.

7. EMOCIJEZdravo dijete treba biti u mogućnosti kontrolirati i izraziti svoje emocije. Osjećaj da je voljeno i zaštićeno razvija njegov osjećaj sigurnosti. Igračke koje mogu postati djetetov prijatelj i pomoći mu izraziti emocije su vrlo važni kako bi dijete naučilo učinkovito komunicirati, pritom razvijajući međusobno povjerenje.

8. KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINEKomunikacijske vještine su sposobnost za interakciju s drugima na odgovarajući način. Dobre komunikacijske vještine razvijaju  djetetovu sposobnost suradnje s drugima i na taj način ono može postati produktivni član zajednice. 

9. SAMOPOUZDANJE - Samopouzdanje je ukupni osjećaj djetetovog postignuća te predstavlja njegov osjećaj važnosti koji dobiva od ljudi u svojoj okolini, a posebno roditelja i vršnjaka. Kada dijete može dovršiti zadatak koje je ponudila igračka, ono se dobro osjeća. Na taj način može izgraditi jače samopouzdanje s boljom procijenom vlastite vrijednosti.

Na svakoj od naših K's Kids igračaka mi smo kroz "Trokut za učenje" naznačili kakve koristi dijete može imati u raličitim razvojim aspektima. 

trebate pomoć ili imate pitanja? +385 1 6254 600